Leden 2010

lama

31. ledna 2010 v 10:42 ostatní

viva

2. ledna 2010 v 11:13 carmen
Lucie Bílá

hlasy

1. ledna 2010 v 16:15 Johanka z arkuHosana-Aleluja
Hosana-Aleluja
Johanko - už je čas!
Johanko - slyšíš nás?
Hosana-Aleluja
Ty musíš - ty jsi vyvolená
stát v čele vojáků
když padnou na kolena.

Hosana-Aleluja
Hosana-Aleluja
Johanko - už je čas!
Johanko - slyšíš nás?
Hosana-Aleluja

umím jen ovce pást
a tkát a příst
chcete mě vytrhnout
z těch známých míst?
Jak vás mám poslechnout?
Děsí mě cizí svět!
Ach - radši nemyslet

Johanko - už je čas!
Johanko - slyšíš nás?
Hosana-Aleluja

umím jen ovce pást
a tkát a příst
chcete mě vytrhnout
z těch známých míst?
Jak vás mám poslechnout?
Děsí mě cizí svět!
Ach - radši nemyslet

Hosana-Aleluja
Hosana-Aleluja

Francie krvácí
už nesmíš otálet!
Hosana - Gloria
v té kapli najdeš meč
nesmíš jej poskvrnit
až půjdeš v krutou seč!

haaa-aaa-aaa-aaa

copak jsem generál?
Copak jsem vojevůdce?

jsi nástroj svého pána
jdi s Božím mečem v ruce

umím se pomodlit.
Neumím zabíjet!

Francie krvácí
už nesmíš otálet!

Hosana-Aleluja
Hosana-Aleluja
Johanko - už je čas!
Johanko - slyšíš nás?
Hosana-Aleluja

copak jsem generál?
Copak jsem vojevůdce?

jsi nástroj svého pána
jdi s Božím mečem v ruce

umím se pomodlit.
Neumím zabíjet!

Francie krvácí
už nesmíš otálet!

Tak dost!

tak to jsem já -
a mluví ke mně svatí?
tak to jsem já -
upálení nebo sťatí...?

tak kdo jsem já?
Ach, Bůh se v mně mýlí!
Rozumím - a nechci rozumět
neumím spasit svět!

tak to jsem já -
a mluví ke mně svatí?
tak to jsem já -
upálení nebo sťatí...?

tak kdo jsem já?
Ach, Bůh se v mně mýlí!
Rozumím - a nechci rozumět
neumím spasit svět!
nemám dost síly

Mě jste si vybrali?
Mluvíte do skály!
Mám táhnout s vojáky?
Otec mě zabije!
Vesnická husička -
hle - spása Francie!
Mám zradit Raimonda -
opustit kamarádky?
Ne, to já neunesu!
Což není cesta zpátky?
Měla bych se jen vdát
a děti vychovat.
Mám učit žoldáky
jak mají bojovat?

tak to jsem já -
a mluví ke mně svatí?
tak to jsem já -
upálení nebo sťatí...?

tak kdo jsem já?
Ach, Bůh se v mně mýlí!
Rozumím - a nechci rozumět
neumím spasit svět!
nemám dost síly

Ty jim dáš odvahu -
svou víru musíš dát!
Poslechni svého pána
a nemusíš se bát.
Ti velcí, mocní tě občas neslyší.
Od tebe se žádá oběť Nejvyšší!

Hosana-Aleluja
Johanko - už je čas!
Hosana-Aleluja
Johanko - slyšíš nás?

Bůh mi to nepřikázal!
Můj Bůh mě žádá!

On si tě vyvolil.
Musíš se rozhodnout!

Jááhaá-ááá půjdu - ráda...

ALELUJA, ALELUJA!
ALELUJA, ALELUJA-ALELUJA!
ALELUJAA!!